Skatteforhold ved udstationering

skatteforhold ved udstationering

Dine skatteforhold ved udstationering afgøres af, hvad der sker med din danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang opholdsperioden i udlandet er.

Her kan du læse mere om skatteforhold ved udstationering. I skattemæssig sammenhæng er der typisk ingen forskel på om der er tale om en udstationering eller om en lokalansættelse i et andet land.

Skatteforhold ved udstationering uden bolig i Danmark

Opgiver en medarbejder sin danske helårsbolig i forbindelse med flytning fra Danmark, vil den fulde danske skattepligt ophøre. Dette er tilfældet, hvis en medarbejder sælger sin helårsbolig, udlejer den uopsigeligt fra sin side i minimum 3 år, eller hvis en lejer opsiger sin lejekontrakt. I denne situation vil der ikke skulle betales dansk skat af løn for arbejde udført udenfor Danmark.

Skatteforhold ved udstationering med en bolig i Danmark

Beholder medarbejderen sin danske helårsbolig i forbindelse med udstationeringen, så vil medarbejderen fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark. Dette betyder som hovedregel, at der efter interne danske skatteregler skal betales skat af alle indkomster, uanset fra hvilken kilde i verden de stammer.

Dette forhold kan dog ændres ved hjælp af en dobbeltbeskatningsoverenskomst som Danmark har lavet med arbejdslandet. Før en dobbeltbeskatningsoverenskomst kan bruges skal det først afklares, om det er Danmark eller arbejdslandet der vil være at anse som det skattemæssige bopælsland i overenskomstens forstand. Dette afklares efter kriterier beskrevet i den enkelte overenskomst.

Hvis Danmark er det skattemæssige bopælsland, skal det afklares, om overenskomsten giver det andet land ret til at beskatte lønnen ved arbejdet i arbejdslandet. Giver overenskomsten ikke arbejdslandet ret til at beskatte lønnen, opstår der ikke dobbeltbeskatning, og Danmark kan beskatte lønnen efter overenskomsten. Overenskomsten kan således ikke bruges til at reducere den danske skat af medarbejderens løn. Denne beskatningssituation er således ugunstig.

Giver overenskomsten arbejdslandet ret til at beskatte lønnen, opstår der en dobbeltbeskatning. Denne dobbeltbeskatning elimineres så ved hjælp af overenskomstens artikel om dobbeltbeskatning.

Sådan får du lavet en dansk selvangivelse under udstationering

 

I de fleste af Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster, skal Danmark blot give nedslag i den danske skat for den betalte skat i arbejdslandet. Set fra medarbejderens synspunkt betyder dette typisk, at han undergives almindeligt dansk skatteniveau, og overenskomsten er således ikke særlig gunstig i denne situation.

I andre af Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster, vil indkomsten beskattet i arbejdslandet isoleret set være skattefritaget i Danmark. Er beskatningen er arbejdslandet således lavere end i Danmark, betyder det reelt, at lønnen kun bliver beskattet med de skattesatser der gælder i arbejdslandet. Dette er typisk en gunstig beskatningssituation.

Hvis arbejdslandet er det skattemæssige hjemsted i overenskomsten, betyder det, at lønnen kun kan beskattes i arbejdslandet og således ikke i Danmark. Dette vil typisk også være en gunstig beskatningssituation.

Når en beskatningsoverenskomst i den konkrete situation ikke er særlig gunstig, vil man normalt undersøge, om medarbejderen opfylder betingelserne for skattefritagelse eller skattenedslag efter LL§33A, idet dette vil være en gunstigere skattemæssig situation for medarbejderen.

Den grundlæggende betingelse for at anvende LL§33A er, at opholdsperioden uden for Danmark overstiger 6 måneder og at medarbejderen for hver 6 måneders periode i udlandet højst opholder sig i Danmark i 42 dage incl. rejsedage.

Opfyldes alle betingelser i LL§33A betyder det, at medarbejderens løn optjent ved arbejde i udlandet vil være isoleret set skattefritaget i Danmark. Kun hvis en dobbeltbeskatningsoverenskomst, tillægger Danmark beskatningsretten til lønnen for arbejdet udført i udlandet, vil Danmark ikke give fuld skattefritagelse på lønnen, men derimod kun 50 % skattenedslag i den danske skat på den optjente løn.

Kan hverken en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller LL§33A med fordel anvendes, så vil man typisk anmode om nedslag i den danske skat for betalt skat i arbejdslandet efter LL§33. Denne regel vil typisk betyde, at de betalt skat af lønnen svarer til almindelig dansk beskatning, og den vil derfor ikke være særlig gunstig.

Konklusion

Der er således mange forskellige skattemæssige situationer ved arbejde i udlandet, hvor nogle er meget gunstige, og andre forholdsvis ugunstige. Det er derfor vigtigt at afklare, hvilke muligheder der gælder nøjagtig i din udenlandske arbejdssituation. Hvis du  er fleksibel i relation til bl.a.

  • bolig i Danmark
  • periode i udlandet,
  • husstand eller ingen husstand i Danmark

så kan du hurtigt flytte dig fra en ugunstig skattemæssig situation til en gunstig skattemæssig situation.

Kontakt Inwema på info@inwema.dk, hvis du har brug for professionel hjælp til afklaring af dine skattemæssige forhold ved udstationering til udlandet.

Du kan orientere dig om skatteforholdene i det land, du skal udstationeres i ved at gå ind på vores flere end 30 landeportaler, fx DitTyskland.dk, DitSpanien.dk eller DitEngland.dk