• Skatteforhold ved udstationering

    Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med den medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang [...]
  • corona skat
    Er du begrænset skattepligtig i Danmark, men har været nødt til at opholde dig ekstra længe i landet under corona-krisen, har du sandsynligvis en trussel om at havne i dansk beskatning hængende over hovedet. Men tirsdag den 2. juni har [...]

Betaler du for meget i skat?

 Følg med i ændringer og nye skattemuligheder her

  • Grundlæggende består social sikring ved udstationering af to forhold. På den ene side er der de forpligtelser, som medarbejder og virksomhed har til betaling af de sociale [...]