forside

Skatteforhold ved udstationering

Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med den medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang [...]