Rådgivning ved udstationering

Skatteforhold ved udstationering

Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med den medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang [...]
1 2