Årets beløbsgrænser 2020

Se årets beløbsgrænser

Her kan du finde en hel række af det danske skattesystems beløbsgrænser. Tallene gælder for 2020, og 2019-tallene står anført bagefter i parentes til sammenligning.

Aktieindkomst (progressionsgrænse): 55.300 kr. (54.000 kr.)

Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen): 27/42 %   (27/42 %)

Arbejdsmarkedsbidrag: 8 % (8 %)

Beskæftigelsesfradrag (maksimalt): 39.400 kr. (37.200 kr.)

Beskæftigelsesfradrag: 10,50 % (10,10 %)

Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag: 45.800 kr. (44.800 kr.)

Bundskat: 12,14 % (12,13 %)

Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (maksimalt): 22.900 kr. (22.400 kr.)

Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere: 6,25 % (6,25 %)

Grøn check (andre over 18 år): 525 kr. (525 kr.)

Grøn check (pensionister): 875 kr. (900 kr.)

Håndværkerfradrag (servicefradrag) – håndværksydelser: 12.500 kr. (12.200 kr.)

Håndværkerfradrag (servicefradrag) – serviceydelser: 6.200 kr. (6.100 kr.)

Jobfradrag (maksimalt): 2.600 kr. (2.100 kr.)

Jobfradrag: 4,50 % (3,75 %)

Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse): 8.000 kr. (8.000 kr.)

Personfradrag (fyldt 18 år): 46.500 kr. (46.200 kr.)

Personfradrag (under 18 år): 36.100 kr. (35.300 kr.)

Restskat (grænse for indregning): 21.000 kr. (20.500 kr.)

Restskat: Dag-til-dag-rente: –

Restskat: Procenttillæg: –

Skatteloft (personlig indkomst): 52,06 % (52,05 %)

Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst): 42 %  (42 %)

Sundhedsbidrag: Afskaffet (Afskaffet)

Topskat: 15 % (15 %)

Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket): 531.000 kr. (513.400 kr.)

Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse): 6.300 kr. (6.200 kr.)