• Skatteforhold ved udstationering

    Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med den medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang [...]
  • Er du sikker på, at du ikke betaler for meget i skat? Vores erfaring siger, at rigtig mange personer tror, at den skat, som de betaler, er rigtig.  Det gør de som regel, fordi de har tillid til offentlige instanser, men også fordi de ikke kan [...]

Betaler du for meget i skat?

 Følg med i ændringer og nye skattemuligheder her

  • Grundlæggende består social sikring ved udstationering af to forhold. På den ene side er der de forpligtelser, som medarbejder og virksomhed har til betaling af de sociale [...]